Zhemef Klementina

Zhemef Klementina – Tina

(A’Vigdors Eurymedon –  Zhemef Evdokiya)
Född 2021
Vit m tigrerade tecken
Imp Ryssland